Sự kiện

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 3/ 2021
I. Đánh giá công tác tháng 2/2021 .
- Cán bộ nhà giáo, thực hiện tốt nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.
- CBĐV thực hiện vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm; không có ĐV vi phạm cam kết không sử dụng chất cháy nổ trong dịp Tết.
- Phối hợp với chuyên môn phát động phong trào: Tham gia phòng chống dịch covid sau khi nghỉ Tết và nghỉ phòng dịch. Thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào trường.
- Việc thực hiện các chế độ chính sách cho CBĐV, Quy chế phối hợp giữa nhà trường và CĐ thực hiện tốt. CBGV thực hiện tốt mục tiêu DS – KHHGĐ.
- Phối hợp với chuyên môn kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tham gia các hoạt động CM theo kế hoạch.
- CBĐV nghiêm túc thực hiện và tuyên truyền gia đình thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội, khai báo y tế.; đeo khẩu trang sát khuẩn. Cập nhật các thông tin khi cần thiết.
- Cập nhật hồ sơ CĐ đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công tác thu chi tài chính công đoàn theo đúng các văn bản hướng dẫn. Hoàn thành dự toán thu-chi ngân sách công đoàn năm 2021, quyết toán thu-chi ngân sách công đoàn năm 2020;
II. Kế hoạch tháng 3/2021.
1. Công tác tuyên truyền giáo dục.
- Phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua chào mừng Ngày QTPN 8/3.
- Tiếp tục động viên CBĐV nghiêm túc thực hiện các việc để phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt khi đến trường. Cập nhật các thông tin khi cần thiết. Truyên truyền gia đình và người thân thực hiện tốt.
- Hưởng ứng phát động “Tuần lễ áo dài” của LĐLĐ, CĐ phát động nữ cán bộ, GV đi làm mặc áo dài, trọng điểm là từ ngày 1/3 đến 8/3.
2. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CBGV và người lao động; Tham gia quản lí đơn vị.
- Tiếp tục giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho CBĐV.
- Chăm lo, tặng quà cho Đv nhân dịp 8/3.
3. Tham gia phối hợp với CM, tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua 2 tốt.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chương trình và TKB, hồ sơ giáo án đầy đủ.
- Thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân tham gia phòng chống dịch.
4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:
- Tiếp tục động viên CBĐV tham gia các HĐCĐ như đánh bóng truyền hơi, nhảy dân vũ TT...
- Tiếp tục hưởng ứng “ Tuần lễ áo dài”, CĐ nhà trường phát động nữ cán bộ GV mặc áo dài đi làm vào sáng thứ 2 hàng tuần.
- Tổ chức gặp mặt dâu – dể của CĐ trường vào dịp 8/3. (Cụ thể vào sáng 7/3/2021). Phân công các thành viên trong BCH Công đoàn chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức tổ chức.
5/ Công tác nữ công:
- Tiếp tục phát động phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong nữ CB, GV, NV. Vận động nữ CBGV thực hiện tốt mục tiêu DS – KHHGĐ.
6. Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra
- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam và việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV. kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.
7. Công tác tài chính công đoàn
- Thực hiện công tác thu chi tài chính công đoàn theo đúng các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nguyên tắc tài chính.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞTrần Thị Tuấn

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic