Hoạt động phong trào


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 11 / 2020

I. Đánh giá công tác tháng 10 .
- Đội ngũ, cán bộ đoàn viên thực hiện tốt nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam, những chủ trương đổi mới của ngành…
-Thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ...
- CBĐV thực hiện nghiêm túc quy định chuyên môn, nội quy của đơn vị, ổn định nền nếp dạy và học;
- Cùng chuyên môn phát động phong trào thi đua Hai tốt. Tham gia kì thi giáo viên giỏi cấp trường; Hoàn thành 2 vòng thi. Kết quả có 9/11 đ/c đạt GVG.
- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10.
Nộpbáo cáo Công tác nữ công cho LĐLĐH.
- Hoàn thành việc mở tài khoản Công đoàn tại Ngân hàng Yên Định.
- Công tác thu chi tài chính thực hiện theo quy định của nhà nước.
II. Kế hoạch hoạt động tháng 11
1. Công tác tuyên truyền giáo dục.
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ, cán bộ nhà giáo, thực hiện tốt nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam, những chủ trương đổi mới của ngành…
- Tiếp tục vận động CBCCVCLĐ trong đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CBGV và người lao động; Tham gia quản lí đơn vị.
- Tiếp tục giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho CBĐV.
- Kịp thời thăm hỏi đoàn viên và thân nhân ốm đau hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ.
- Phát động phong trào luyện tập TDTT nâng cao sức khỏe trong CBĐV.
- Tiếp tục thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ...
3. Tham gia phối hợp với chuyên môn, tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; gắn với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; Động viên CBGV nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng công tác bồi dưỡng đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện. Động viên GV tích cực rèn VSCĐ cho học sinh trong tất cả các giờ học.
- Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động: văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).
-Tiếp tục động viên giáo viên thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn, nâng cao nề nếp, chất lượng giảng dạy.
- Tham gia công tác chuyên môn đầy đủ: Tham gia tổ chức tốt kì thi định kì giữa kì 1 đối với khối 4, 5. Hoàn thành các tổng hợp đánh giá học sinh giữa kì 1.
- Mỗi cán bộ giáo viên có bộ hồ sơ tốt. Lớp chủ nhiệm đạt VSCĐ.
- Vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia các cuộc vận động.
4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:
- Công đoàn duy trì nề nếp sinh hoạt, có đủ các loại hồ sơ theo quy định.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

5/ Công tác nữ công:
- Vận động ĐV thực hiện tốt mục tiêu DS – KHHGĐ, chăm sóc và khám sức khỏe định kỳ.
- Tiếp tục phát động phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong nữ CB, GV, NV.
6. Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động CĐ và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam hàng tháng .
- Phối hợp với chuyên môn để kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, các phong trào thi đua, các cuộc vận động.
7. Công tác tài chính công đoàn
- Chỉ đạo tốt công tác thu chi tài chính công đoàn theo đúng các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nguyên tắc tài chính.
- Chỉ đạo KT Lập dự toán thu - chi ngân sách công đoàn năm 2021.
Nguồn bài viết: Chủ tich Công đoàn

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic