Hoạt động phong trào

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 12 / 2020
I. Đánh giá công tác tháng 11 .
- Đội ngũ, cán bộ đoàn viên thực hiện tốt nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam, những chủ trương đổi mới của ngành. Có tinh thần làm chủ tập thể; tự giác trong công việc của Công đoàn và của nhà trường.
-Thực hiện tốt Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn; ... Thực hiện nghiêm túc quy định chuyên môn, nội quy của đơn vị; Có đủ hồ sơ theo quy định. Tăng cường luyện viết chữ đẹp trong cán bộ giáo viên. Tham gia coi và chấm thi giữa kì 1. Kết quả thi định kì lần 1 đảm bảo.
- Tham gia tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng KN ngày NGVN 20/11 và tọa đàm cùng với nhà trường và phụ huynh. Phát động phong trào luyện tập TDTT trong CBGV ( Tập các bài nhảy TD và các môn TT vừ sức vào các buổi chiều)
- Công tác thăm hỏi GĐ cán bộ, đoàn viên được duy trì. Có 2 ĐV tham gia hiến máu, Công đoàn tổ chức động viên 2 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, mỗi đ/c 100 000 đ. Các ĐV không tham gia hiến máu chia sẻ, động viên 2 ĐV đi hiến máu
100 000 đồng.
- Công tác thu chi tài chính Công Đoàn thực hiện theo quy định của nhà nước. Trích nạp đầy đủ kinh phí CĐ cho cấp trên. Rút kinh phí CĐ quý 3 tại Ngân hàng. Lập dự toán kinh phí Công Đoàn năm 2021.
II. Kế hoạch hoạt động tháng 12
1. Công tác tuyên truyền giáo dục.
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ, cán bộ nhà giáo, thực hiện tốt nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.
-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12);
2. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CBGV và người lao động; Tham gia quản lí đơn vị.
- Tiếp tục giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho CBĐV.
- Kịp thời thăm hỏi đoàn viên và thân nhân ốm đau hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ.
- Tiếp tục thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ...
3. Tham gia phối hợp với chuyên môn, tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;
- Động viên ĐVCĐ tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; rà soát việc thực hiện kế hoạch công tác học kỳ I năm học 2020- 2021; hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân, hồ sơ Công đoàn học kì 1.
- Tham gia coi thi và tổ chức cho học sinh thi định kì và viết chữ đẹp cấp trường có chất lượng. Hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn hết kì 1.
4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:
- Công đoàn duy trì nề nếp sinh hoạt, có đủ các loại hồ sơ theo quy định.
- Duy trì khối đoàn kết nội bộ, tương trợ giúp đỡ nhau trong cơ quan.
- Tiếp tục công tác luyện tập TDTT vào chiều thứ tư hàng tuần.
- Tổng hợp số liệu chuẩn bị sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021. Báo cáo các số liệu và sơ kết kì I cho LĐLĐ huyện. Hoàn thành các loại hồ sơ hết kì 1.

5/ Công tác nữ công:
- Tiếp tục phát động phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong nữ CB, GV, NV. Vận động nữ CBGV thực hiện tốt mục tiêu DS – KHHGĐ, chăm sóc và khám sức khỏe định kỳ.
6. Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra
- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV.
- Phối hợp với chuyên môn để kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.
7. Công tác tài chính công đoàn
- Thực hiện công tác thu chi tài chính công đoàn theo đúng các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nguyên tắc tài chính.
- Quyết toán kinh phí công đoàn năm 2020.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞTrần Thị Tuấn

Nguồn bài viết: Chủ tich Công đoàn

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic