Các hoạt động nhà trường khác

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC 2020-2021

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11
1. Giáo viên
- Thực hiện tốt chương trình của BGD theo chuẩn KTKN có điều chỉnh giảm tải đúng quy định và tích hợp GD kĩ năng sống, ATGT, QPAN và các bài học đạo đức của Bác Hồ dành cho HSTH. Thực hiện tốt đánh giá HS giữa kì 1 đúng theo TT 22 và văn bản hợp nhất 03 của BGD. Khối 1 đánh giá theo TT 27/2019 – BGD.
- Tổ chức KT giữa kì 1 cho HS khối 4,5 và gửi kết quả giữa kì 1 về cho PGD.
- Tiếp tục thực hiện tốt luyện nét chữ, rèn nết người củng cố tốt về nề nếp vở sạch chữ đẹp.
- Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn theo tổ đúng quy định. Các đ/c GV phụ trách các đội tuyển TDTT, Eorobic tích cực tổ chức cho học sinh luyện tập và tham gia thi cấp huyện đầy đủ các nội dung.
- Tham gia tập huấn và triển khai chuyên đề ATGT với nụ cười trẻ thơ. Các tổ chuyên môn thống nhất thực hiện dạy vào tiết 3 chiều thứ sáu từ tuần 13
2. Học sinh:
- Thực hiện tốt các nề nếp đã có, lễ phép với thầy cô giáo và đoàn kết với bạn bè. Vui chơi những trò chơi lành mạnh trên sân tr¬ường. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, nề nếp tự quản trên lớp. Làm tốt công tác vệ sinh chuyên
- Đi học chuyên cần, trong lớp chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, học bài và làm bài trước khi đến lớp. Có đầy đủ đồ dùng học tập. Có ý thức rèn luyện VSCĐ ở tất cả các môn học. Ôn tập kiến thức các môn học và thi định kì tốt.
- Tích cực luyện tập các môn TDTT và tham gia thi cấp huyện. Tập TD giữa giờ đầy đủ.
-Các lớp tập các tiết mục VN tham gia thi vào sáng 19/11. Tọa đàm KN ngày NGVN.
Tồn tại:. Chất lượng chữ viết học sinh nhiều lớp còn nhiều hạn chế. TD giữa giờ và múa hát sân trường chưa tốt.
3. Công tác khác:
- Tổ chức tốt các HĐ chào mừng KN ngày NGVN 20/11
- Thư viện có đầy đủ hồ sơ, cập nhật kịp thời.
- Hoàn thành các báo cáo công tác Phổ cập GD và nộp ban chỉ đạo cấp trên đúng lịch.
*Đánh giá chung: Thực hiện tốt kế hoạch đề ra (Có đánh giá XL CBGV ở tổ)


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 12
1. Giáo viên
- Thi đua dạy tốt - học tốt lấy thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, “Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12 ”. Thực hiện đúng Chuẩn KTKN có giảm tải đúng quy định và tích hợp GD kĩ năng sống, ATGT, QPAN, đạo đức Bác Hồ…Tiếp tục thực hiện PP dạy Mĩ thuật Đan Mạch.
- Tiếp tục thực hiện việc rèn, kèm cặp học sinh nâng cao chất lượng đại trà ở các lớp( Đặc biệt là chất lượng môn toán lớp 5B ). Thực hiện ôn tập và thi cuối học kì I.
- Tiếp tục tăng cường việc rèn VSCĐ – luyện nét chữ - nết người đặc biệt các lớp 2ª, 2B, 3ª, 3B, 4ª, 4B). Rèn luyện chữ viết cho GV và HS. Chấm và đánh giá VSCĐ vào cuối tuần 16.
- Giáo viên tiếp tục tổ chức cho học sinh thi giải toán trên mạng (tự do) và thi IOE. Tiếp tục cập nhật, tập huấn cách làm Vnedu, CSDL cho CBGV. Tổ chức quản lí học sinh ngoài giờ chính khóa.
- Dự giờ đột xuất ở một số lớp. Nâng cao chất lượng giờ dạy, củng cố nề nếp học tập trên lớp của học sinh nghiêm túc hơn
- Các tổ chuyên môn duy trì tốt chế độ sinh hoạt chuyên môn theo quy định. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ. Kiểm tra hồ sơ toàn diện của GV
- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón các đoàn kiểm tra chuyên đề của cấp trên ( nếu có).
2. Học sinh:
- Tiếp tục duy trì các nề nếp đã có, lễ phép với thầy cô giáo và đoàn kết với bạn bè. Vui chơi những trò chơi lành mạnh trên sân tr¬ường. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp. Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp tự quản trên lớp . Làm tốt công tác vệ sinh chuyên
- Đi học chuyên cần, trong lớp chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, học bài và làm bài trước khi đến lớp. Có đầy đủ đồ dùng học tập. Có ý thức rèn luyện VSCĐ ở tất cả các môn học. Ôn tập kiến thức các môn học và luyện nét chữ tốt để tham gia thi định kì và VCĐ tốt.
- Duy trì tập TD giữa giờ và múa hát sân trường vào các ngày quy định.
- Học sinh các Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt theo lịch.
- Sinh hoạt lớp bình xét thi đua kì 1 cho HS.
3. Công tác khác:
- Phối hợp với Đội kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học. Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra lao động chăm bón công trình cây cảnh. Tiếp tục tập bài múa tập thể sân trường, TD giữa giờ.
- Công tác thư viện: Cán bộ thư viện vệ sinh kho sách, cho GV và HS mượn sách, cập nhật hồ sơ đầy đủ.
- Công tác phổ cập: Duy trì sĩ số, cập nhật HS chuyển đi chuyển đến vào sổ đăng bộ ( nếu có).


Nguồn bài viết: Phó Hiệu trưởng

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic