Các hoạt động nhà trường khác

SƠ KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2021
1. Giáo viên
- Đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ chương trình học của BGD&ĐT .
- Nền nếp tổ, khối chuyên môn thực hiện nghiêm túc đúng quy định.
- Đang tiếp tục tổ chức thi giải toán trên mạng tốt.
- Tổ chức thi định kì cuối học kì 1. GV tham gia coi và chấm thi nghiêm túc. Học sinh tham gia dự thi đầy đủ. Hoàn thành các báo cáo cuối kì. Cập nhật VNEDU, đã gủi kết quả HK 1 của HS cho CMHS.
- Tổ chức tốt công tác phụ đạo học sinh để nâng cao chất lượng đại trà cũng như kiểm tra tốt các nền nếp của học sinh. Tổ chức tốt Sinh hoạt CLB.
- Thực hiện nghiêm túc đánh giá HS theo TT 03 hợp nhất. Nhìn chung chất lượng GD tương đối ổn định. Thực hiện dạy MT Đan mạch tốt.
- Tiếp tục tổ chức tốt rèn chữ viết và giữ vở sạch sẽ ở tất cả các lớp.
- Họp các tổ chuyên môn bình xét thi đua cho giáo viên và các lớp.
- Tổ chức tốt sơ kết học kì I. Phối kết hợp với PGD thi ATGT cấp tỉnh tốt.
- Đã duyệt hồ sơ, kế hoạch bài học theo đúng quy định của nền nếp chuyên môn.
2. Học sinh
-Thực hiện tốt c¸c nÒn nếp do nhà trường và Đội quy định, vui ch¬i những trò ch¬i lµnh m¹nh trªn s©n tr­êng.
-Thực hiện tốt các phẩm chất và các năng lực của học sinh.
-Đi häc chuyªn cÇn, mua s¾m ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp học kì II ®Ó ®¶m b¶o học tập tèt
-Tập thể dục giữa giờ và múa hát sân tr¬¬ường vào tất cả các ngày trong tuần.
-Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp học sạch sẽ, đổ rác đúng nơi qui định
3. Công tác khác
- Hoạt động của các đoàn thể tốt. Duy trì nề nếp vệ sinh trường lớp.
- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ tốt bồn hoa, vườn thuốc nam, công trình măng non, quét vôi các gốc cây và tổng vệ sinh khuôn viên trường sạch đẹp. Làm tốt công tác tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống các chất cháy nổ.
- Thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo. Tổng hợp số học sinh các lớp thuộc diện hộ nghèo tặng quà Tết. Chỉ đạo nghỉ tết an toàn, tiết kiệm.
Cam kết không sử dụng chất cháy nổ trong dịp Tết.
3. Đánh giá chung: Thực hiện tốt kế hoạch tháng 1.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2021
2. Giáo viên
- Tiếp tục duy trì vững chắc các nề nếp hoạt động của nhà trường đã quy định. Dạy đúng, đủ, có chất lượng chương trình của BGD&ĐT, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các đoàn thanh chuyên đề tra cấp trên.
- Tiếp tục tăng cường công tác dự giờ và kiểm tra giáo viên về dạy và học, sử dụng ĐDDH, cách chấm chữa bài và đánh giá học sinh theo TT hợp nhất 03 của BGD và tt 27 đối với lớp 1.
- Tổ chuyên môn thực hiện duy trì đảm bảo chế độ sinh hoạt có chất lượng. Thực hiện nghiêm túc soạn giảng theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng, tích hợp các chuyên đề, có giảm tải đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức cho HS tự giải giải toán trên mạng. Cập nhật Vnedu. Tăng cường phụ đạo học sinh để nâng cao chất lượng đại trà.
-CBGV tham gia trực Tết, trực nghỉ dịch theo lịch phân công.
2. Học sinh
-Tiếp tục hực hiện tốt c¸c nÒn nếp do nhà trường và Đội quy định, vui ch¬i những trò ch¬i lµnh m¹nh trªn s©n tr­êng.
-Thực hiện tốt các phẩm chất và các năng lực của học sinh.
-Đi häc chuyªn cÇn, có ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp.
-Tập thể dục giữa giờ và múa hát sân tr¬¬ường vào tất cả các ngày trong tuần.
-Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp học sạch sẽ, đổ rác đúng nơi qui định
- Chăm sóc tốt cho các bồn hoa cây cảnh được phân công.
3. Công tác khác:
- Duy trì tốt các nền nếp tập thể trong trường. Trực CSVC trong và sau tết.
- Đoàn đội triển khai tốt chủ đề tháng cho HS trong trường, tiếp tục chăm sóc công trình măng non bảo vệ bồn hoa, cây cảnh. Tiếp tục ôn tập và múa hát ST.
- Tham gia Tổng vệ sinh sau Tết.
- Tiếp tục làm công tác từ thiện, nhân đạo.
- Tham gia các chuyên đề do Phòng GD tổ chức.Nguồn bài viết: Phó Hiệu trưởng

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic