Các hoạt động nhà trường khác

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2021
I. Đánh gía công tác CM tháng 2:
-CB GV và học sinh nghỉ ở nhà theo CV hướng dẫn của PGD. Thực hiện việc cách li,
và đeo khầu trang, sát khuẩn tay khi đi ra ngoài hoặc khi tiếp xúc với người khác
- CBGV tham gia trực trường trong thời gian nghỉ dịch Tốt.
- Các tổ chuyên môn họp thống nhât các bài dạy sau thời gian nghỉ phòng dịch, xây dựng kê hoạch dạy học theo khung đã được giảm tải của học kì 2 đối với lớp 5.
- Tổ chức cho CBGV tổng vệ sinh phòng học, sân trường, phun thuốc diệt khuẩn trước khi đón học sinh trở lại trường.
- Thực hiện dạy học tuần 22 kết hợp bổ sung kiến thức của tuần 21 từ ngày 22/2/2021 ( Sau nghỉ phòng dịch)
- Công tác chuyên môn đi vào hoạt động bình.
II. Kế hoạch tháng 3:
1.Giáo viên
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động chuyên môn theo PPCT và TKB. Thực hiện đầy đủ hồ sơ , đảm bảo ngày giờ công.
- Phân công CBGV trực tuần, trực đón học sinh; kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay GV và HS trước khi vào trường.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid.
- Tiếp tục công tác rèn VSCĐ cho học sinh.
- Thực hiện công tác BDTX theo kế hoạch của PGD và hoàn thành modul 3.
2.Học sinh:
-Tiếp tục hực hiện tốt c¸c nÒn nếp do nhà trường và Đội quy định, vui ch¬i những trò ch¬i lµnh m¹nh trªn s©n tr­êng.
-Thực hiện tốt các phẩm chất và các năng lực của học sinh.
-Đi häc chuyªn cÇn, có ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp.
-Tập thể dục giữa giờ và múa hát sân tr¬¬ường vào tất cả các ngày trong tuần.
-Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp học sạch sẽ, đổ rác đúng nơi qui định
- Chăm sóc tốt cho các bồn hoa cây cảnh được phân công.
3. Công tác khác:
- Duy trì tốt các nền nếp tập thể trong trường. Tham gia cùng Công đoàn tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 8/3. Hưởng ứng tốt cuộc vận động : Tuần lễ áo dài” do LĐLĐ phát động.
- Đoàn đội triển khai tốt chủ đề tháng cho HS trong trường, tiếp tục chăm sóc công trình măng non bảo vệ bồn hoa, cây cảnh..
- Tiếp tục làm công tác từ thiện, nhân đạo.
- Tham gia các chuyên đề do Phòng GD tổ chức.

Nguồn bài viết: Phó Hiệu trưởng

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic