Hoạt động phong trào

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 1
1. Công tác tư tưởng:
- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Tuyên truyền và thực hiện tinh thần làm chủ tập thể, làm chủ đơn vị, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cũng như đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nghị quyết đề ra.
2. Công tác chuyên môn:
- Thực hiện nghiêm túc đúng, đủ chương trình HK 2 bắt đầu từ 18/1. Sơ kết học kì I .
- Duy trì vững chắc các nề nếp tổ khối chuyên môn đã quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các đoàn thanh tra chuyên đề của cấp trên.
- Tiếp tục rèn chữ giữ vở, KTVSCĐ lần 2. Tiếp tục các khối lớp dạy Mĩ thuật Đan Mạch.
- Thi và chấm thi học kì 1.
- Tổ chức công tác phụ đạo học sinh sau khi thi học kì để nâng cao chất lượng đại trà và thực hiện tốt nội dung đổi mới. Cập nhật Vnedu kết quả HKI. Tiếp tục làm công tác KĐCLGD.
- Hoàn thiện chương trình Bồi dưỡng GV trên Internet
- Duyệt hồ sơ, kế hoạch bài học theo đúng quy định.
- Dự giờ thăm lớp 1 số đồng chí.
3. Công tác khác:
- Duy trì hoạt động của các đoàn thể. Duy trì nề nếp vệ sinh trường lớp.
- Chăm sóc và bảo vệ bồn hoa, cây cảnh. Tuyên truyền công tác an toàn giao thông, phòng chống các chất cháy nổ.
- Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, tết vì người nghèo - nạn nhân chất độc màu da cam... Chỉ đạo công tác trực bảo vệ CSVC. Chỉ đạo Viết thư UPU HS lớp 5.
- Thực hiện tốt các phong trào Đoàn - Đội – Sao theo chủ đề của Đoàn đội, múa hát ST và thể dục giữa giờ. Thực hiện công tác từ thiên, nhân đạo...
Ngày 05 tháng 1 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG


Lê Ngọc Nghĩa
Nguồn bài viết: HIỆU TRƯỞNG

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic