Hoạt động phong trào

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 2/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 2
1. Công tác tư tưởng:
- Tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 và thành công Đại Hội Đảng toàn quốc, từ đó nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, củng cố lòng tin đối với Đảng, thực hiện tốt nghị quyết của Đảng các cấp, kế hoạch của nhà trường nâng cao chất lượng GD của đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền khối Đại đoàn kết nội bộ, tinh thần làm chủ tập thể.
2. Công tác chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì vững chắc các nề nếp hoạt động của nhà trường đã quy định. Dạy đúng, đủ, có chất lượng chương trình của BGD&ĐT, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các đoàn thanh chuyên đề tra cấp trên. Thực hiện tốt Phòng chống dịch Covid.
- Tiếp tục tăng cường công tác dự giờ và kiểm tra giáo viên về dạy và học, sử dụng ĐDDH, cách chấm chữa bài và đồ dùng học tập... CLB Tập luyện Sáo Recoder.
- Tổ chuyên môn thực hiện duy trì đảm bảo chế độ sinh hoạt có chất lượng. Thực hiện nghiêm túc soạn giảng theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng, tích hợp các chuyên đề, có giảm tải đúng quy định. Tiếp tục dạy MT Đan Mạch, ATGT, thi ATGT cấp trường và gửi bài cấp huyện(PHT – thực hiện).
- Tiếp tục tổ chức cho HS tự giải giải toán trên mạng, IOE và GGTM. Cập nhật Vnedu. Tăng cường phụ đạo học sinh để nâng cao chất lượng đại trà. Chỉ đạo hoàn thiện SKKN.
3. Công tác khác:
- Duy trì tốt các nền nếp tập thể trong trường. Thực hiện Công tác phòng chống dịch Covid. Chỉ đạo tốt viết thư UPU và nạp bài đúng quy định(PHT+ Đ/c Đức).
- Đoàn đội triển khai tốt chủ đề tháng cho HS trong trường, tiếp tục chăm sóc công trình măng non bảo vệ bồn hoa, cây cảnh. Tiếp tục TD giữa giờ và múa hát ST.
- Tham gia Tổng vệ sinh trước trong và sau tết. Phân công lịch trực phòng dịch và trực tết và chỉ đạo nghỉ tết an toàn. Cam kết không sử dụng mua bán tàng trữ chất cháy nổ, pháo... Tiếp tục làm công tác từ thiện, nhân đạo(tặng 10 xuất quà cho HS nghèo), PCLB...
Ngày 03 tháng 02 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Lê Ngọc Nghĩa
Nguồn bài viết: HIỆU TRƯỞNG

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic