Hoạt động phong trào

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3
1.Công tác tư tưởng:
- Tiếp tục xây dựng tinh thần làm chủ tập thể, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trên cơ sở xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, ý thức tổ chức cao để thực hiện các quy định của nhà trường và các đoàn thể, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra để chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
2. Công tác chuyên môn:
- Tiếp tục thực hiện công tác Dạy - học và phòng chống dịch Covid 19.
- Đẩy mạnh các hoạt động dạy học chào mừng 8/3 và 26/3.
- Tổ chức hoạt động cho CBGV( nếu dịch bệnh ổn định) chào mừng ngày 8/ 3 và 26/3.
- Tiếp tục tăng cường sinh hoạt CLB Sáo, giao bài cho HS.
- CBGV tiếp tục hoàn thiện SKKN.
- PHT, Tổ trưởng chuyên môn tiếp tục thực hiện nghiêm túc HĐ chuyên môn, kí duyệt hồ sơ đúng quy định.
- Dự giờ báo trước và đột xuất.
3. Công tác khác:
- Làm tốt công tác vệ sinh trường lớp, chăm sóc công trình măng non.
- Trực CSVC, trực phòng chống dịch Covid 19.
- Trang trí lớp học. Tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu trong năm học về mọi mặt.
- Làm kiểm định CLGD. Nạp các báo cáo( nếu có). Tiếp tục thực hiện công tác từ thiện nhân đạo. Phối kết hợp với Công đoàn tổ chức toạ đàm 8/3.

Ngày 05 tháng 03 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG


Lê Ngọc Nghĩa
Nguồn bài viết: HIỆU TRƯỞNG

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Tiết mục huyên Yên Định - Hội thi sáo cấp Tinh
Giải toán trên mạng cùng VOlympic